Šta je HAARP sistem i da li je povezan sa promenom vremenskih prilika

Orginalni članak: Šta je HAARP sistem i da li je povezan sa promenom vremenskih prilika? Upravo je istraživanje i kontrola jonosfere u centru istraživanja HAARP projekta, a sa ciljem postizanja kvalitetnije komunikacije radio talasima. High Frequency Active Auroral Reseach Program (Visokofrekventni program za aktivno istraživanje aurore) set je antena koje emituju visoko frekventno (HF) radio […]

Harpovanje Srbije

http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Ko-je-kriv-za-poplave/Harpovanje-Srbije.lt.html Stepen verovanja u postojanje HAARP-a na teritoriji Srbije možda najbolje ilustruje podatak da je čak 18.379 ljudi potpisalo peticiju na internetu da se „HAARP ukloni sa srpske zemlje” Rečnik srpskog jezika mogao bi da bude obogaćen za jednu novu reč: harpovanje. Označava nepredviđen događaj za koji se uprkos svim naučnim dokazima ne veruje da […]

U Srbiji ne postoji HAARP

Usput su antiamerički aktivisti i neki domoroci u Barajevu krenuli da po svojoj opštini traže ozloglašeni HAARP čiju su sliku videli u novinama. Niko im nije rekao da se taj HAARP sistem nalazi na Aljasci i da je veličine 14 fudbalskih stadiona, da je koštao 250 miliona dolara, te da ga nije lako sakriti u […]

%d bloggers like this: