Broj 25 – Sadržaj

VELIKI PRASAK Časopis Udruženja Ateisti Srbije Broj 25 - Mart 2018. godine S A D R Ž A J   Heroina iranskih protesta Intervju sa Zoranom Vujčićem (II deo) Važnost vakcinacije Jasmin Mohamed – bekstvo iz zatočeništva islama (I deo) Broj 25 – … Continue reading

Heroina iranskih protesta

Na ovaj ili na onaj način, društva evoluiraju, krećući se često na tom putu po svojevrsnoj sinusoidi približavanja i udaljavanja od civilizacijskih normi. Istorija nas uči da promene u rigidnim sistemima, političkim, ideološkim ili verskim, dolaze ili sporo i mučno, ili revolucijama, … Continue reading

Intervju sa Zoranom Vujčićem (II deo)

Industrijski sirevi su bezukusni, mesne prerađevine sumnjivog sastava, sa mesom iz ko zna kojih izvora. Ima li homeopatija ikakvo utemeljenje u nauci? Može li nešto što je više stotina hiljada puta razblaženo da zaista bude lek? Kako objašnjavate to da se homeopatija našla i na spisku … Continue reading