Specijal 5 – Sadržaj

VELIKI PRASAK Časopis Udruženja Ateisti Srbije Specijal 5 – novembar 2014. S A D R Ž A J   Finska bajka Argument iz greške Argument iz vere Argument iz lepote Argument iz moralnosti Argument iz žrtve Teleološki argument Ontološki argument Kosmološki argument Bog praznina Intervju sa Predragom Stojadinovićem Klasične religijske logičke greške Specijal 5 – […]

Finska bajka

http://blog.b92.net/text/21458/Finska-bajka/ Ima jedna zemlja u kojoj učenici polaze u školu kasnije (napomena: sa 7 godina), imaju manji broj časova, uživaju u tromesečnom letnjem raspustu, provode manje vremena u školi dnevno, skoro uopšte nemaju domaće, a tek retko imaju kontrole zadatke. Ima jedna zemlja u kojoj su nastavnici cenjeni profesionalci, brzo dobijaju stalan posao, retko se […]

Argument iz greške

Iz knjige „50 logičkih grešaka koje treba da znate“, Predraga Stojadinovića Zaključak da je tvrdnja neistinita zato što argument nije validan Latinski naziv: argumentum ad logicam[1] Treba imati na umu da je sasvim razumno odbaciti neku tvrdnju za koju ne postoji nijedan adekvatan dokaz. Argument iz greške je logička greška koja nastaje kada se tvrdi […]

Argument iz vere

Veruješ da nešto postoji, dakle to postoji Argument iz vere je argument za postojanje boga. Ova logička greška nastaje kada se tvrdi da možemo da znamo da postoji bog kroz veru. Čak i kada bi to bila istina, ovaj argument ipak u sebi sadrži jedno očigledno ograničenje. Naime, da bi smo prihvatili taj argument kao […]

Argument iz lepote

U argumentu iz lepote se nasilno i neosnovano nameće nekakva veza između božanskog proviđenja i onoga što se subjektivno doživljava kao lepota. Sve što je lepo je od boga, ostalo nije Argument iz lepote je opšti argument koji se poziva na postojanje lepote kao metafizičke osobine koja se ne može objasniti na materijalistički način. Tvrdnja […]

Argument iz moralnosti

Bog postoji zato što postoji moral, i obrnuto „Jedna od najvećih tragedija čovečanstva je to što je religija kidnapovala moral.“ – Artur Č. Klark (Arthur C. Clarke, 1917 – 2008) Argument iz morala je argument apologeta da je Bog jedini izvor morala, i da stoga, ako postoji objektivan moral, mora postojati i Bog. Poseban oblik […]

Argument iz žrtve

Žrtvovanje za neko ubeđenje dokazuje validnost tog ubeđenja Generalno, argumenti za postojanje boga nisu preterano pametni, ali argument iz žrtve je jednostavno toliko očigledno pogrešan da je zaista poražavajuća činjenica da je neophodno objašnjavati ga iznova i iznova. Argument iz žrtve je naziv za dve različite logičke greške koje koriste neki hrišćani: Tvrdnja da nešto […]

Teleološki argument

Ovaj argument je možda bio ubedljiv u 17. i 18. veku, ali je danas potpuno uzaludan. Časovnik i svemir su isto, osim kad nisu Ova greška se još naziva i argument iz dizajna. Teleološki argument je argument za postojanje boga koji se može sumirati na sledeći način: Kada vidim kompleksan objekat kao što je časovnik, […]

Ontološki argument

Zamišljaš da nešto postoji, dakle to postoji Ontološki argumenti su argumenti za postojanje Boga koji se uglavnom pojavljuju u hrišćanskoj teologiji. Tačan kriterijum za klasifikaciju ontoloških argumenata ne postoji, ali ontološki argumenti generalno počinju sa definicijom Boga i završavaju zaključkom da je neophodno da Bog postoji. Ontološki argumenti se uglavnom ili isključivo baziraju na apriori […]

Kosmološki argument

Uzročna veza može se uspostaviti samo između već postojećih stvari. Sve što postoji ima uzrok, osim boga Kosmološki argument je argument za postojanje prvog uzroka svemira (ili neprouzrokovanog uzroka) ─Aristotelov Primum movens, a zatim se proširuje na argument za postojanje „bezuslovnog“ ili „vrhovnog“ bića ─ boga. Jedna od najpoznatijih verzija ovog argumenta potiče od Tome […]

Bog praznina

http://www.michaelshermer.com/2013/07/gods-of-the-gaps/ Argumenti o natprirodnom delovanju, vanzemaljskom ili nekom drugom, nastaju iz neznanja. Prema popularnoj seriji „Drevni vanzemaljci“ (Ancient Aliens), na kanalu H2 (koji je sestrinski kanal Historija), vanzemaljska inteligencija je posetila Zemlju u dalekoj prošlosti, što pokazuju mnoge arheološke iskopine. Međutim, naučna objašnjenja arheologa ne zadovoljavaju entuzijaste za vanzemaljce. Ova serija je najnovije delo u […]

Intervju sa Predragom Stojadinovićem

Uspeh religije je direktno proporcionalan neuspehu obrazovanja. Koja je definicija logike? Postoji više definicija logike. Što se mene tiče, najdraža definicija mi je iz rečnika: „Logika je pravi ili razuman način razmišljanja o nečemu ili razumevanja nečega“. Mada, moram priznati i da mi se posebno dopada definicija koju je u dvanaestom veku postavio Ibn Rušd: […]

Klasične religijske logičke greške

http://godlessandblack.blogspot.de/2012/01/top-fifteen-logical-fallacies-of.html Pri debati sa religioznima najinteresantnije je to da ne postoji religiozni argument koji ne sadrži barem jednu klasičnu logičku grešku. Očekivali biste u potpunosti da onaj ekstremniji i manje obrazovan svet koristi tako dobro poznate pogreške u logici. Ali, komično je da čak i najbolji i najbistriji teisti – naučno i filozofski opismenjeni, visokoobrazovani […]

Specijal 5 – Bezbožni humor

%d bloggers like this: