Specijal 2 - Jul 2013

Ovde su prikazani svi članci iz Specijala broj 2.
Specijal broj 2 časopisa Veliki prasak je priređen u julu 2013. godine.

Specijal 2 – sadržaj

VELIKI PRASAK Časopis Udruženja Ateisti Srbije Specijal 2 – jul 2013. S A D R Ž A J   Uvodna reč: Konstantinova podvala Hronika progona nehrišćana Duga senka cara Konstantina Udruženje „Ateisti Srbije“ pokrenulo je ovaj časopis sa ciljem da ljudima ukaže na stvaran svet oko njih, sa ciljem da pokaže da smo suviše odrasli […]

Specijal 2 – Uvodna reč: Konstantinova podvala

Potencira se jedan, istorijski zaista nebitan podatak, kao presudan za mesto Srbije na globalnoj mapi obeležavanja ovog jubileja, a to je mesto Konstantinovog rođenja. Hrišćani širom sveta, a čini se posebno u Srbiji, ove godine proslavljaju 1700 godina od Milanskog edikta kojim su imperatori Konstantin i Licinije potvrdili versku toleranciju u Rimskom Carstvu, koju je […]

Hronika progona nehrišćana

311. Imperator Galerije, u poslednjoj godini svoje vladavine donosi “Edikt o toleranciji” kojim obustavlja proganjanje hrišćana koje je pun zamah imalo u vreme Dioklecijana i koje je sam Galerije podstakao. Galerije je već bio teško bolestan u vreme donošenja ovog edikta, a na njemu su potpisani i Licinije i Konstantin. 313. U februaru ove godine, […]

Duga senka cara Konstantina

O caru Konstantinu bezmalo sve znamo iz dela istoričara i vizantologa, jer je obeležio doba ranog hrišćanstva i bacio senku na hrišćanstvo i ranu Crkvu do naših dana. Jubilej 1700. godina od Milanskog edikta cara Konstantina obeležen je u Nišu i kao crkveni i kao državni datum sa znacima koji opominju i akcentima koji upozoravaju […]

%d bloggers like this: