Specijal 13 – Sadržaj

VELIKI PRASAK Časopis Udruženja Ateisti Srbije Specijal 13 – april 2017. S A D R Ž A J   7 odgovora na opasku religioznih da su ateisti definisani onim protiv čega su Doktrine Nema naučnog utemeljenja za homeopatiju – debata je završena Opasne posledice prihvatanja makar i jedne „alternativne činjenice“ Bezbožni humor Udruženje „Ateisti Srbije“ […]

7 odgovora na opasku religioznih da su ateisti definisani onim protiv čega su

Izvor: Patheos “Seven Ways to Answer When the Religious Tell You That Atheists Are Only Defined By What We’re Against” Kao što doktori ne žive nezdravo zato što su okruženi bolestima, a detektivi nisu definisani kriminalom zato što istražuju kriminal, ateisti koji iznose argumente nisu na neki prikriven način definisani teizmom i natprirodnom religioznošću zato […]

Doktrine

Nema naučnog utemeljenja za homeopatiju – debata je završena

Izvor: The Guardian “There is no scientific case for homeopathy: the debate is over” Naši opiti nisu pokazali da je homeopatija išta više od placeba. Homeopatija je bila uz mene, čitavog mog života. Kao dečaka, lečile su me homaopate. Moje prvo postavljenje kao mladog lekara, bilo je u homeopatskoj bolnici, kasnije sam istraživao homeopatiju i […]

Opasne posledice prihvatanja makar i jedne „alternativne činjenice“

Izvor: Vox “The dangerous consequences of accepting even one “alternative fact”” Uz uvećavanje verovatnoće izbijanja epidemija bolesti koje vakcine inače sprečavaju, Kenedi mlađi i Nejdes, kao i oni koji ne osuđuju osnove njihovih nenaučnih stavova, žestoko štete sposobnosti ljudi da razluče činjenice od uobrazilje. 7. januara 2017. godine, dr Den Nejdes (Dan Neides) sa ugledne […]

Specijal 13 – Bezbožni humor

Posle mnogih uspešnih reklama Koka-kola rešila da napravi jednu neviđenu i da razbije sve konkurente. I najzad, marketinški stručnjaci se dosete da bi bilo dobro da u tekst molitve, umesto „daj nam hleb naš nasušni“, unesu „daj nam Koka-kolu našu nasušnu“. Kažu, tako će svima ime Koka-kole biti na usnama. Ali moraju da dobiju dozvolu […]

%d bloggers like this: