Specijal 10 – Sadržaj

VELIKI PRASAK Časopis Udruženja Ateisti Srbije Specijal 10 – april 2016. S A D R Ž A J   Intervju sa Ivanom Radovićem Autor: Vladimir Božanović Pet razloga da verujemo da Isus nije postojao Autor: Valeri Tariko Zašto je teško podučavati kritičko razmišljanje Autor: Kevin Mekafri & Anondah Said Specijal 10 – Bezbožni humor Udruženje […]

Intervju sa Ivanom Radovićem

U umetnosti su mi uzori svi veliki majstori, počev od kolege koji je nacrtao one bikove u Altamiri. Ivane, šta za tebe predstavlja umetnost? Život je umetnost, umetnost je igra, a igra je zakon. To je za mene umetnost. Umetnost je najviši oblik komunikacije. Njome se prenose emocije i ideje, a radost i osećanje koje […]

Pet razloga da verujemo da Isus nije postojao

Izvor: 5 Reasons to Suspect Jesus Never Existed Sve veći broj stručnjaka otvoreno preispituje ili se aktivno protivi tezi da je Isus postojao. Većina istoričara smatra da jevanđelja Novog zaveta predstavljaju “mitologizovanu istoriju”. Drugim rečima, smatraju da je na početku prvog veka, kontroverzni jevrejski rabin Ješua ben Josif (Yeshua ben Yosef) sakupio sledbenike, a njegov […]

Zašto je teško podučavati kritičko razmišljanje

Izvor: Why is Critical Thinking so Hard to Teach? U krugovima skeptika i sekularaca primećuju da visok nivo opšte javnosti veruje da su pseudonaučne tvrdnje veoma zabrinjavajuće. Kritičko razmišljanje se već dugo smatra oruđem pomoću kojeg ljudi donose odluke uz neophonu prethodnu informisanost. Ipak, iznenađujuće malo razumevanja ima za to kako se strategije kritičkog razmišljanja […]

Specijal 10 – Bezbožni humor

Išao sveštenik na službeni put i kad je pomoćniku prenosio zadatke, kaže mu: – Za prevaru muža – tri očenaša, za oralni seks – pet očenaša, za seks sa dvojicom sedam očenaša… I mladom pomoćniku odmah nakon sveštenikovog odlaska uđe u ispovedaonicu mlada gospođa, pa kaže: – Oče, grešila sam, prevarila sam muža! – 3 […]

%d bloggers like this: