Broj 13 – Sadržaj

VELIKI PRASAK Časopis Udruženja Ateisti Srbije Broj 13 – Mart 2015. godine S A D R Ž A J   Tolerancija netolerancije III deo Autor: Aleksandar Lambros Intervju sa Aleksandrom Lambrosom II deo Autor: Vladimir Božanović Naučne činjenice o autizmu i vakcinama Sav taj darvinizam Autor: Boris Klobučar Čista srijeda s mortadelom Autor: Ante Tomić […]

Tolerancija netolerancije III deo

U jednom od hadita čitamo i o pohodu 40.000 muslimana na Persiju. Na bojnom polju vođa muslimanskih četa neprijateljima se pre bitke obraća ovim rečima – „Naš prorok, božiji glasnik, naredio nam je da se borimo protiv vas dok ne počnete da se klanjate samo Alahu ili date džizju (podanički danak) i prorok nam je […]

Intervju sa Aleksandrom Lambrosom II deo

Meni je moralna trulež društva još gora nego što je bila.I ubeđen sam da velika zasluga za to, ako ne i prevashodna, ide SPC. Islam Kako procenjuješ opasnost od islamista u samoj Francuskoj i Zapadnoj Evropi uopšte? Šta ima ja da je procenjujem? Kako je procenjuju te zapadnoevropske države u pitanju? Na zapadu imate čitave […]

Naučne činjenice o autizmu i vakcinama

Sav taj darvinizam

http://elementarium.cpn.rs/elementi/sav-taj-darvinizam/ Novu, uzbudljivu rubriku ZA i PROTIVBorisa Klobučara otvaramo pitanjem odnosa genetike i paleontologije:Da li se u potrazi za našim poreklom možemo osloniti samo na gene? U našoj prirodi je da postavljamo pitanja o poreklu. Od trenutka kada smo postali svesni i razumni tražimo načine da objasnimo i shvatimo odakle potičemo, ko su naši preci […]

Čista srijeda s mortadelom

http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/272590/Default.aspx Na jednom međureligijskom skupu prošli tjedan u Rijeci našli su se katolički, baptistički i muslimanski uglednici i redom se, kao miroljubivi ljudi, složili u osudi terorističkog pokolja u redakciji francuskog satiričkog tjednika, ali podjednako jednoglasno dodali su i opreznu napomenu: ako muslimane provociraju karikature poslanika Muhameda, oni ih nisu smjeli crtati. Ovo se naoko […]

Uticaj religije na obrazovanje I deo

Ljudska potreba za sticanjem i prenošenjem znanja ima svoje korene još u praistoriji, a stara je koliko i društvo. Da bi preživeo, čovek je morao da usavrši načine preživljavanja, ali i njihove metode prenošenja mlađem naraštaju. Svako društvo je, prema svojim specifičnostima i nivoima svesti ljudi koji su živeli u to vreme, imalo potrebu za […]

Broj 13 – Hronika

21. novembar 2014. Univerzitet u Beogradu je 14. novembra 2014. godine uručio počasni doktorat čelniku tzv. „Ruske pravoslavne crkve” (RPC), Vladimiru Mihajloviču Gunđajevu, u okviru svoje NVO poznatog i kao „Patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril”. Ovo najviše priznanje najvećeg i najstarijeg univerziteta u Srbiji, dobio je na predlog Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta (PBF) u Beogradu, kvazinaučne […]

Broj 13 – Bezbožni humor

%d bloggers like this: