Broj 28 – Sadržaj


VELIKI PRASAK

Časopis Udruženja Ateisti Srbije Broj 28 – Decembar 2018. godine

S A D R Ž A J

 

Udruženje „Ateisti Srbije“ pokrenulo je ovaj časopis sa ciljem da ljudima ukaže na stvaran svet oko njih, sa ciljem da pokaže da smo suviše odrasli za bajke i da je religija odslužila svoje. Sada je vreme za nas.

%d bloggers like this: