Nema naučnog utemeljenja za homeopatiju – debata je završena

Izvor: The Guardian “There is no scientific case for homeopathy: the debate is over”

Naši opiti nisu pokazali da je homeopatija išta više od placeba.

Edzard Ernst

Edzard Ernst

Homeopatija je bila uz mene, čitavog mog života. Kao dečaka, lečile su me homaopate. Moje prvo postavljenje kao mladog lekara, bilo je u homeopatskoj bolnici, kasnije sam istraživao homeopatiju i objavio više od 100 radova o toj temi i napokon, sabrao sam sva ta iskustva u memoarima koje sam nazvao „Naučnik u Zemlji čuda” (A Scientist in Wonderland). 1993., kada sam postao profesor komplementarne medicine u Egzeteru (Exeter), bio sam više nego spreman da homeopatiji dam priliku. Želeo sam da pokažem da je efikasna i izvan placebo efekta, između ostalog i zato što bih, da sam to dokazao, automatski zaslužio i Nobelovu nagradu. Za to bi bilo potrebno dokazati da je značajan deo našeg razumevanja zakona prirode jednostavno pogrešan. Homeopatija se zasniva na verovanju da „slično leči slično”, odnosno, kako bi narod rekao, da se klin klinom izbija, te da razblaživanje leka, što homeopate nazivaju „potencijacijom”, lek ne čini slabijim, već jačim. Kako su obe ove pretpostavke u suprotnosti sa naukom, kritički mislioci su uvek insistirali na tome da je malo toga manje verovatno, tj. održivo od homeopatije. Ali, održivost nije sve. U Egzeteru smo obavljali opite, istraživanja i procene homeopatije, u tananoj nadi da bismo mogli otkriti nešto značajno. Ono što smo otkrili, bilo je otrežnjujuće:

  • Naši opiti nisu pokazali da je homeopatija išta više od placeba;
  • Procene su pokazale da čak i najpouzdanija od nekih 230 testiranja homeopatije, koji su ikada objavljena, nisu takođe imala pozitivan rezultat;
  • Istraživanja na životinjama su potvrdila rezultate koje smo imali na ljudima;
  • Istraživanja i izveštaji o pojedinačnim slučajevima su nagovestili da homeopatija može biti i opasna;
  • Tvrdnje homeopata da mogu da izleče stanja poput kancera, astme ili čak ebole, bile su prevare;
  • Promovisanje homeopatije nije etički ispravno.

E sad, međunarodno visokopoštovani Australijski savet za nacionalno zdravlje i medicinska istraživanja (Australian National Health and Medical Research Council) je obavio najtemeljniju i sasvim nezavisnu procenu homeopatije, u njenih 200 godina postojanja. Već preliminarni nalazi potvrđuju to da homeopatija nije ništa drugo do tretiranje placebom. Kao što se moglo i očekivati, to je izazvalo lavinu negodovanja kod zagovornika homeopatije, te su pozvani da prilože dokaze koji govore u prilog njihovim tvrdnjama. Australijanci su se potom pozabavili tim nalazima izuzetno brižno i napokon su objavili konačni izveštaj. Taj izveštaj je došao do istog zaključka kao i prethodni dokument. Štaviše, otišao je i korak dalje i istakao da „ljudi koji odaberu homeopatiju, mogu ugroziti svoje zdravlje, ukoliko odbiju ili odlože lečenje metodama za koje postoje čvrsti dokazi da je bezbedno i efikasno.” Lično, otišao bih i još jedan korak dalje i podsetio farmaceute koji prodaju homeopatske preparate običnim ljudima koji ne sumnjaju na njihovu štetnost, na to da je neetički predstavljati ih kao bilo šta drugo osim placeba.

2010. godine, Donji dom Parlamenta UK je odabrao komisiju koja je procenjivala dokaze za i protiv homeopatije. Komisija je zaključila da homeopatija nije efikasnija od placeba, te da bi Nacionalna zdravstvena služba (NHS) trebalo da prestane da je finansira. Potom je vlada razmatrala izveštaj ove komisije i u suštini se složila sa presudom, ali je ipak procenila da ako pacijenti žele homeopatiju, ona mora biti dostupna u okviru NHS. Takvo blatantno zanemarivanje principa medicine zasnovane na dokazima može samo da razbesni naučnike, produži sasvim nepotrebnu debatu i u ambis baci značajnu količinu novca poreskih obveznika.

Zanemarujući dokaze, javnost nastavlja svoju dugu i intenzivnu ljubavnu vezu sa homeopatijom. Širom sveta, milioni ljudi je koriste, uvereni da im pomaže. Mali broj njih se pita da li je homeopatski preparat ili nešto drugo, tj. placebo efekat, ono što je odradilo posao. Homeopate nastavljaju da tvrde da je njihov pristup zasnovan na čvrstim dokazima. Čak i citiraju studije i istraživanja, koji kao da potvrđuju njihove tvrdnje. Većina nas iz struke nema dileme da su svoje dokaze izvukli „cherry-picking” metodom, te da su stoga nepouzdani. Drugim rečima. Diskusija o vrednosti i uopšte o homeopatiji je neprekidna, često burna i izuzetno neproduktivna.

Ipak, nakon 200 godina neplodne diskusije, imamo napokon kroz australijsko istraživanje, sveobuhvatno, transparentno i na dokazima zasnovano ispitivanje, koje je obavio skup kompetentnih stručnjaka bez sukoba interesa, ali i vladu koja je odlučna da se pokori savetu koji iz istraživanja sledi. Nadajmo se da će ih i druge vlade pratiti u tome.

Autor: Edzard Ernst (Edzard Ernst)

Preveo i priredio: Marko Ekmedžić

O autoru:

Edzard Ernst, rođen 30. januara 1948. U Vizbadenu, u Nemačkoj, akademski je lekar i istraživač, koji se specijalizovao za izučavanje komplementarne i alternativne medicine. Bio je ranije profesor komplementarne medicine na Univerzitetu u Egzeteru, kao prvi takav profesor u svetu.

Bio je predsednik Odseka za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na Univerzitetu u Beču, ali je 1993. Otišao sa tog položaja da bi pokrenuo Odsek za komplementarnu medicinu na Univerzitetu u Egzeteru, u Engleskoj. Postao je direktor komplementarne medicine u Medicinskoj školi Peninsula (PMS, Engleska) 2002. godine. Školovan je u Nemačkoj, gde je karijeru započeo u Minhenu, u homeopatskoj bolnici, a od 1999. Je britanski državljanin.

Ernst je pokrenuo dva medicinska časopisa – „Fokus na alternativne i komplementarne terapije” (Focus on Alternative and Complementary Therapies), u kom je trenutno glavni i odgovorni urednik, kao i „Perfuzija” (Perfusion). Pisao je redovne kolumne u listu „Gardijan” (The Guardian), gde je pisao kritike vesti o komplementarnoj medicini, sa stanovišta medicine zasnovane na dokazima. S obzirom na to da je istraživanje počeo iz oblasti alternative, smatra se „istrebiteljom alternativne medicine”, zbog objavljivanja kritičkih istraživanja koja razotkrivaju metode za koje nema dovoljno dokumentacionih dokaza efikasnosti. 2015. je dobio Nagradu Džon Medoks (John Maddox Prize), koju zajednički sponzorišu „Osećaj za nauku” (Sense About Science) i „Priroda” (Nature), za hrabrost u odbrani nauke.

Linkovi i reference:

A Scientist in Wonderland: A Memoir of Searching for Truth and Finding Trouble

NHMRC Statement on Homeopathy and NHMRC Information Paper – Evidence on the effectiveness of homeopathy for treating health conditions

MPs deliver their damning verdict: Homeopathy is useless and unethical

NHMRC Statement: Statement on Homeopathy (PDF izveštaj)

Homeopathy not effective for treating any condition, Australian report finds

%d bloggers like this: