Ontološki argument

Zamišljaš da nešto postoji, dakle to postoji

vpSpec005-ontoloski-argument

Ontološki argumenti su argumenti za postojanje Boga koji se uglavnom pojavljuju u hrišćanskoj teologiji. Tačan kriterijum za klasifikaciju ontoloških argumenata ne postoji, ali ontološki argumenti generalno počinju sa definicijom Boga i završavaju zaključkom da je neophodno da Bog postoji. Ontološki argumenti se uglavnom ili isključivo baziraju na apriori obrazloženjima a ne na empirijskim posmatranjima.

Prvi i najpoznatiji ontološki argument formulisao je Anselmo Kenterberijski u 11. veku:

P1: Bog je, po definiciji, biće od koga ništa veće nije moguće zamisliti.
P2: Ideja o Bogu postoji u umu.
P3: Postojanje u umu i u stvarnosti je veće od postojanja samo u umu.

Zaključak: Bog postoji u stvarnosti jer je samo tako najveće moguće biće.

Anselmov ontološki argument je primer neformalne logičke greške jer se bazira na premisama koje nisu sve istinite. Problem je konkretno u trećoj premisi jer se tu meša postojanje ideje o Bogu, koncepta, sa postojanjem samog Boga kao bića. Ova obmana nije odmah primetna zbog validne druge premise na koju se neprimetno, ali sasvim pogrešno, nadovezuje treća, neispravna premisa, suptilnim izjednačavanjem ideje o Bogu sa samim Bogom kao bićem.

Postojanje ideje o Bogu i postojanje samog Boga nisu iste vrste postojanja upavo zbog toga što ideja o Bogu nije isto što i sam Bog kao biće, stoga je pogrešno uopšte porediti ih i dovoditi njihovo postojanje u vezu.

Greška u Anselmovom ontološkom argumentu se najbolje može pokazati analizom raznih varijacija ovog argumenta. Umesto za postojanje Boga možemo sastaviti argument za postojanje ružičastog jednoroga kao najlepšeg bića, babaroge kao najružnije, Deda Mraza kao najrumenijeg, itd.

Evo jednog takvog argumenta za postojanje plazma keksa u ustima:

P1: Plazma keks je najukusniji keks koji možemo da zamislimo.
P2: Ideja o plazma keksu postoji u umu.
P3: Plazma keks u ustima je ukusniji od plazma keksa u umu.

Zaključak: Plazma keks je u ustima.

Ako vidite grešku u ovom plazmološkom argumentu, onda sigurno možete da pronađete grešku i u Anselmovom ontološkom argumentu.

Autor: Predrag Stojadinović

%d bloggers like this: