Kosmološki argument

Uzročna veza može se uspostaviti samo između već postojećih stvari.

Sve što postoji ima uzrok, osim boga

vpSpec005-kosmoloski-argument

Kosmološki argument je argument za postojanje prvog uzroka svemira (ili neprouzrokovanog uzroka) ─Aristotelov Primum movens, a zatim se proširuje na argument za postojanje „bezuslovnog“ ili „vrhovnog“ bića ─ boga.

Jedna od najpoznatijih verzija ovog argumenta potiče od Tome Akvinskog: „Ništa nije izazvalo samo sebe. Svaki efekat ima prethodni uzrok. Ovo dovodi do beskonačne regresije. Ta regresija mora biti prekinuta i to je prvi uzrok, koji mi zovemo bog.“

Zbog teorije Velikog praska, pojavila se stilizovana verzija ovog argumenta, ponekad zvana i Kalamov kosmološki argument. Sledeću formu ovog argumenta izneo je islamski filozof, teolog, pravnik, psiholog i mistik persijskog porekla Abu Hamid Muhamed ibn Muhamed el Gazali:

P1: Sve što počinje da postoji ima uzrok.
P2: Svemir je počeo da postoji.
P3: Stoga, svemir ima uzrok.

Prećutni zaključak jeste da je taj uzrok neuzrokovani, lični Kreator svemira, bez početka, nepromenljiv, nematerijalan, večan, besprostoran i beskonačno moćan.

Postoji nekoliko ozbiljnih problema sa ovim argumentom. Prvi je da, čak i ako prihvatimo tvrdnju da mora postojati prvi uzrok, to ni na koji način ne znači da taj prvi uzrok mora biti bog. Kvantna mehanika pokazuje događaje koji nemaju uzrok, na primer.

Drugi problem je činjenica da mi nemamo nijedan primer nečega što nije postojalo a zatim je postojalo, jer sve što „postoji“ je samo skup molekula koji su već postojali u svemiru, rekonfiguracija već postojećih gradivnih elemenata. Kada nastane čovek, on nije nastao iz ničega, već je nastao rekonfiguracijom molekula koji su već postojali. Problem je u našoj intuiciji, zbog činjenice da ne vidimo gradivne elemente. Kada sklopimo pesnicu, nije „nastala“ pesnica već smo samo promenili konfiguraciju prstiju i šake.

Treći, i možda najvažniji problem je pitanje kako nešto što postoji može na bilo koji način da utiče na nešto što ne postoji? Uzročna veza može se uspostaviti samo između već postojećih stvari. Ako nešto ne postoji, onda se na to ne može ni uticati. Ovo nije samo fizički nemoguće već nije logički koherentno.

Na osnovu ovih nerešivih problema se jasno vidi da je rečenica “Bog je uzrok postojanja nečega” potpuno nelogična i besmislena i samim tim je to nemoguće. To je samo skup reči koje zvuče lepo, ali nemaju nikakvog logičkog smisla. A pošto je ovaj argument upravo definicija boga i pošto je logički nekoherentan, onda je ujedno i dokaz da bog ne postoji.

Autor: Predrag Stojadinović

%d bloggers like this: