Spisak razloga zasto je Chemtrails glupost

Ako bi zaprašivanje bilo globalno, stvar je još i komplikovanija, jer bi onda pored institucija akreditovanih od država nad kojima se planira delovanje morali da budu uključeni i nezavisni eksperti, a morala bi da postoji i međunarodna saradnja oko procene verodostojnosti studije i njenog uticaja na populaciju.

1. Bilo koji avion, a naročito putnički, ne moze biti neobeležen kao sto se tvrdi, jer takav ne bi mogao da dobije dozvolu za let sa bilo kog aerodroma.

2. Svaki avion koji ima validnu dozvolu za let takođe mora imati i spisak tereta, pored tereta prtljaga putnika (ako je reč o putnickim avionima), što za posledicu ima onemogućavanje transporta bilo kakvog nedozvoljenog tereta (kakav su nesumnjivo pomenuti otrovi u ovoj gluposti zvanoj Chemtrails).

3. Svaki avion ima fabrički deklarisano maksimalno opterećenje koje može da ponese da bi ostvario optimalan let. Takve karateristike aviona su javne, jer predstavljaju jednu od bitnih stavki pri konstruisanju i kasnijoj prodaji letelice (jedna je postrošnja goriva, druga je broj sedišta, treća je bezbednost aviona, četvrta je maksimalni dozvoljeni teret (ne nužno ovim redom).

4. Količina goriva potrebnog za prelaženje određene destinacije računa se i u odnosu na opterećenje (teret) aviona. Ako bi osoblje odbilo da prijavi sav teret koji nosi, količina goriva sračunata na osnovu podataka o prijavljenom teretu ne bi bila dovoljna za predviđeni let.

5. Prskalice iz kojih se ispušta otrov bi morale biti uočiljive bilo da su naknadno montirane u sklopove motora aviona ili izvan njih. Kako bi drugačije otrovi mogli da se ispuštaju IZVAN aviona?

6. Pomoću snimljenih parametara leta iz „Crne kutije“ (pre svega ugla penjanja, brzine aviona, visine leta i opterećenja vitalnih delova aviona) nakon leta se može izračunati iznad čije teritorije je započeto zaprašivanje kao i količina otrova koji su se nalazili u avionu.

Čak i kada bismo pretpostavili da je moguće da neobeleženi avion poleti sa nekog aerodroma noseći Chemtrails hemikalije, postoji mnoštvo novih problema za njega.

1. Zadatak Sistema zaštite neba poznatijeg pod nazivom „air policing“, jeste kontrola i zaštita neba od strane upada aviona koji nemaju dozvolu za prelet ili na bilo koji drugi način ugrozavaju teritoriju i pripadajuće nebo države iznad koje lete.

2. Opšte pravilo u bilo kojoj vojnoj avijaciji je da piloti koji vrše „air policing“ pre bilo kakvog delovanja prvo identifikuju metu. Identifkacija podrazumeva utvrđivanje iz koje zemlje uljez dolazi, tipa aviona i njegove oznaka. Ukoliko avion nema vidljive oznake biva prisiljen na sletanje. Obaranje letelice uljeza dozvoljava se u sledećim situacijama: ako se uljez ogluši na komande aviona koji vrše „air policing“ (u tom slučaju se ispaljuje rafal upozorenja. Ako se uljez i tada ne povinuje naredbama, onda se dobija dozvola za obaranje).

3. Ukoliko bi priča o Chemtrailsima bila tačna, sve države bi pooštrile kontrolu svog neba, tako da nijedna letelica koja ispušta pomenute otrove ili ih transportuje ne bi mogla da dobije dozvolu za prelet.

4.mogli ugroziti bilo koju državu u bližoj ili daljoj okolini u zavisnosti od metereoloških uslova tokom ispuštanja.

5. Provere kvaliteta vazduha je jako lako i jeftino sprovesti, što se i radi. Shodno tome bi svaka anomalija uzrokovana avionima koji ispuštaju otrove rezultovala bi pritiskom na okolne države da bolje i agresivnije kontrolišu svoje nebo.

6. Contrailovi (tragovi izduvnih gasova iz motora mlaznih aviona) nastaju usled razlike izmedju temperature izduvnih gasova aviona i okolnog vazduha (koja na velikim visinama, sa kojih se, navodno, vrše zaprašivanja, moze ići i ispod -40 stepeni). Contrailovi se mogu zadržati na nebu od nekoliko minuta do nekoliko časova, što zavisi od kretanja vazduha u višim slojevima atmosfere i temperature tog vazduha.

7. Sasvim je normalno da će Contrailovi aviona biti izukrštani iz prostog razloga što ne lete svi avioni u istom smeru i pravcu.

8. Avioni međunarodnog saobraćaja ne potiču iz iste države. Na aerodrom Nikola Tesla sleću i sa njega poleću avioni mnogih stranih aviokompanija, što znači da bi oni morali sa nedozvoljenim supstancama da prelete preko
teritorija mnogih država, a iz gore navedenih razloga je jasno da tako nešto nije moguće ni u teoriji.

9. Čak i da se zaista vrši nekakvo zaprašivanje pod parolom smanjenja globalnog zagrevanja ili zaštite od Sunčevog zračenja, morala bi da postoji naučna studija koja detaljno opisuje koje se supstance koriste i kako one funkcionišu. Ovakva studija bi morala da bude prosleđena svim vladama država nad kojima se planira delovanje i relevantnim institucijama koje bi proverile njenu verodostojnost. Ako bi zaprašivanje bilo globalno, stvar je još i komplikovanija, jer bi onda, pored institucija akreditovanih od država nad kojima se planira delovanje, morali da budu uključeni i nezavisni eksperti, a morala bi da postoji i međunarodna saradnja oko procene verodostojnosti studije i njenog uticaja na populaciju.

Provere kvaliteta vazduha je jako lako i jeftino sprovesti, što se i radi.

Autor: Aleksandar Micić

 

%d bloggers like this: