Pop Marko i pokretna nula

Fotografija venčanja lepog para snimljena je ratne 1943. godine u Lapovu. Ništa naročito, da nije prethodila skoro nušićevska priča. Kada je mladoženjin otac najavio popu Marku venčanje sina, pop je malo zavrteo glavom i rekao da će stvar teško ići zbog propisa, jer sa mladoženjinim godinama „nešto“ nije u redu. Mladoženjin otac je bio imućniji domaćin i pop nije hteo da propusti priliku da nešto ućari. Rekao je da bi on mogao to da sredi sa višim crkvenim vlastima, ali da bi trebalo dati, za to ratno vreme značajno, jedan džak kukuruza i jedan džak žita, pa da se o tome razmisli. Mladoženjin otac je bio smiren, patrijarhalan čovek i imao je nameru da to dâ, utoliko pre što je bio vredan poljoprivrednik i imao je viška kukuruza i žita u to oskudno vreme. Međutim, mladoženja je bio ateistički nastrojen i popove je smatrao parazitima, ali nije mogao protiv očeve reči, već se požalio popovom stanodavcu.

Veliki prasak specijal broj 4 - Pop Marko i pokretna nulaOvaj manevar se pokazao spasonosnim! Stanodavac je promućurno predložio da on uplaši popa nagoveštajem da se može desiti da ga mladoženja prijavi Nemcima da je proruski orijentisan. Takva varijanta je mogla značiti deportaciju popa u logor ili bar oštrije saslušanje u Gestapou! Uuuu… to je popa Marka preplašilo kao da mu se lično nečastivi ukazao. Po nesreći, vest mu je saopštena uveče kad je počeo policijski čas. Nije znao šta da radi, sve mu se priviđaju nemačke uniforme a ne može do mladoženje! Boga je potpuno zanemario, kakva molitva, kakvi bakrači, naprasno mu se pročistio um i, usvojivši naučni pogled na svet, krene po mraku kroz dvorišta i šljivike, bešumno da ga ne čuju psi, do mladoženjne kuće. Šta je mislio po mraku, sam Bog sveti zna! Dovuče se do mladoženjine kuće, ovi ga u čudu dočekaše, domaćica iznese prepečenicu, pop uze dve čašice i objasni svoju neobičnu posetu. Reče da je upravo čitao onaj sporni propis po kome je tumačio da venčanja ne može biti i da je otkrio da je prvobitno pogrešno pročitao, jer je jedna nula nepravilno bila odštampana, pa se nije jasno videlo da li je u gornjem ili donjem redu. Pošto je sada utvrdio položaj nule i konstatovao da venčanje može nesmetano da se obavi, požurio je da im to javi! Domaćinima je laknulo, a popu Marku još više, ali je, za svaki slučaj, popio još jednu čašicu rakije, te brže bolje odnatraške napipao vrata i izgubio se u noć!
Mladenci iz ove istinite priče su upravo ovih dana proslavili SEDAMDESET godina srećnog braka!
 

Autor: Božidar Anđelković

%d bloggers like this: