Nil de Gras Tajson: ateista ili agnostik?

Siguran sam da nisam prvi (a ni poslednji) koji će reći nešto o ovome, ali s obzirom na to da se dr Tajson nije ispravio po ovom pitanju, odvojiću malo vremena da objasnim gde je pogrešio u svom izlaganju na „Big Think“:

1. Ateizam danas jeste pokret, ali to što je neko ateista ne čini ga aktivistom ili delom tog pokreta. Zato je pogrešno reći da neko nije ateista samo zato što ne želi ili nema vremena da učestvuje u pokretu koji se tako naziva.

2. Da, previše ljudi pripisuje različite, većinom pogrešne, atribute osobi koja priznaje da je ateista. Taj problem, pak, ukorenjuju poznate slavne ličnosti (kao što je dr Tajson), koje se ograđuju od te reči umesto da objasne njeno pravo značenje i obrazuju javnost o tome. Prilično je tužno posmatrati kako se neko povlači od istine zbog većine koja ima predrasude o tome. Po mom shvatanju, zadatak edukatora je da objasni i time razbije predrasude pre nego da izbegne suočavanje sa njima i na taj način im dozvoli da se ukorene.

3. Reč agnostik nije došla od Hakslija. Haksli ju je ukrao i pogrešno upotrebio. Reč gnostik dolazi od grčke reči γνῶσις (gnōsis), što znači znanje. Tako a-gnostik znači „onaj koji ne zna“ / „onaj koji je bez znanja“. Samim tim, to nije odgovor na pitanje o veri nego pre na pitanje o znanju, na pitanje da li ta osoba zna da bog postoji. Čak i ako se uzme kao stav da čovek ne može znati da li bog postoji ili ne, to i dalje nije odgovor na pitanje o verovanju. Osoba može verovati ili ne verovati kad ne zna. Tako da, biti agnostik nije u suprotnosti i ne isključuje mogućnost da neko bude i ateista ili teista.

4. Konačno, najbitniju grešku dr Tajson je napravio rekavši da nije ateista. Ovo je jednostavno teorija skupova, ljudi ili jesu ili nisu teisti. Negacija termina koja je i stvarna definicija reči a-teista. Ateista je negacija teiste i svako ko nije teista je samim tim a-teista, osoba koja nije teista. Tako je dr Tajson, rekavši da nije a-teista, ustvari rekao da je teista, za šta svi verujemo da nije istina. Ako je dr Tajson teista, bilo bi pošteno da tako i kaže ili da kaže da ne želi da odgovori na to pitanje. Rekavši, pak, da nije ateista, obeležio je sebe kao teistu, voljno ili nevoljno.

5. Dr Tajson kaže „Ateisti koje poznajem…“ i zatim objašnjava po čemu se on razlikuje od njih. Iskreno se nadam da je ova logička greška, „greška o sastavu“, jednostavno dokaz da je, na kraju krajeva, i on samo ljudsko biće, baš kao i svi mi. Mnoga ljudska bića koja poznajem su neverovatno različita od mene, da li zbog toga ne bi trebalo sebe da „obeležavam“ kao ljudsko biće? Činjenica da se neki ateisti nekako ponašaju nema nikakve veze sa stvarnim značenjem te reči. Jedino što definiše ateistu je to što ne veruje u ličnog, teističkog boga.

6. Da, reč ateista ne bi ni trebalo da postoji. Kako god, u svetu u kome 99% ljudi igra golf, siguran sam da bi bila izmišljena reč za osobu koja ne igra golf. Takođe, iako ne postoji reč za osobu koja nije komunista, sigurno bi se pojavila reč akomunista kada bi ekstremna većina ljudi bili komunisti. Tako, reč ateista postoji i njeno značenje je jednostavno i jasno: „onaj koji nije teista“ i dr Tajson bi trebalo da je koristi na taj način i obrazuje ljude o njenom značenju.

7. Na kraju se vraćamo na temu opisanu pod 1. Samo zato što dr Tajson ne želi da učestvuje u pokretu ne znači da on nije ateista. Takođe, to što dr Tajson ne želi da spada „ni u jednu kategoriju“ je, iskreno, njegov problem, koji ne menja činjenicu da jeste u jednoj od dve moguće kategorije, konkretno, teista ili ne, bez obzira na to da li on to želi ili ne. I ponovo, kao edukatoru, njegov je posao da objasni javnosti značenje reči ateista, a ne da posmatra aktivne ateiste, koji su, u stvari, većinom antiteisti, i da se zatim ograđuje od toga i na taj način da ukorenjuje i propagira pogrešne ideje i predrasude o ateizmu i ateistima uopšte.

Ako dr Tajson pročita ovo, podstakao bih ga da istraži stvarna značenja reči gnostik i agnostik, kao i teista i ateista i da onda obrazuje ljude o stvarnom značenju ovih reči umesto o onome što ljudi žele da one znače i/ili za šta ih pogrešno koriste. Ali, što je još važnije, podstakao bih ga da ispravi greške u vezi sa tim rečima koje je u gorepomenutom videu napravio.

Najpoštenije što bi dr Tajson mogao da uradi je da ili kaže da ne želi da odgovori da li je teista ili ateista (što je sasvim prihvatljiv izbor) ili da odgovori da li pripada skupu teista ili ne. A ako ne pripada, da onda shvati i kaže da je, samim tim, ateista i da objasni, kao što sam ja upravo učinio, šta to zaista znači.

A ako želi da objasni kako i zašto se razlikuje od „ateista koje poznaje“, onda bi u svakom slučaju to trebalo i da uradi i možda da napomene da su ti aktivni ateisti, u stvari, svi antiteisti.

P.S. Antiteista je ateista koji se aktivno suprotstavlja religiji i pokušava da umanji ili ukloni njen negativan uticaj na ljude.

Autor: Predrag Stojadinović