Zablude verskog posta

Pravi stručnjaci za ishranu uvek će preporučiti zdrav, izbalansiran način ishrane.

U vreme takozvanih „verskih praznika“ mediji, kako štampani, tako i elektronski, puni su tekstova koji na kvazinaučni način pokušavaju da afirmišu religijski post „kao način života“ i kao nešto što ne samo „pročišćava telo“ nego i „provetrava dušu i misli“.

Autori ovih tekstova – pamfleta, koji su, najčešće, potpuni laici što se tiče nauke o ishrani, stavljaju se tako u situaciju da daju savete o „zdravom“ načinu ishrane ljudi, motivisanom verom u boga, za čije postojanje ne postoji ni jedan jedini naučni dokaz. Naprotiv.

Činjenice govore sledeće: čovek (Homo sapiens) je kroz dugotrajni proces evolucije razvio svoj gastrointestinalni sistem kao SVAŠTOJED. To znači, praktično, da mu je za zdrav život neophodan stalan unos kako biljnih, tako i životinjskih namirnica. Ovo je naročito neophodno u dečjem uzrastu, kada isključivanje životinjskih masti može organizam u razvoju dovesti u ozbiljan deficit esencijalnih masnih kiselina, veoma bitnih za funkcije i razvoj centralnog nervnog sistema, pre svega.

Religijom motivisan post je, takođe, potencijalno opasan, jer u velikoj meri obiluje ugljenim hidratima kao izvorom energije i to kako poreklom iz testenine („posne“?) tako i iz zrna mahunarki, koje se savetuju kao „dobre“, i tako, u ekscesivnom unosu, mogu čak dovesti do porasta telesne težine – dakle nema, u medicinskom smislu, govora o nekakvom „postu“.

Ono što predstavlja poseban problem je nagli prelazak sa prejedanja (koje sigurno nije zdravo) na verski motivisan post, jer takvi udarci na metabolizam mogu dovesti do poremećaja istog, pogotovo što „pravi“ post podrazumeva potpuno neunošenje hranljivih sastojaka izvesno vreme.

Poseban problem je što se autori tekstova o religijski motivisanom „postu“ često pozivaju i na mišljenja stručnjaka i tvrde da i lekari preporučuju religijski post, što je, naravno, netačno. Pravi stručnjaci za ishranu uvek će preporučiti zdrav, izbalansiran način ishrane, zasnovan na naučnim saznanjima i prema individualnim potrebama svakog čoveka pojedinačno, ishranu koja će zadovoljiti kako njegove energetske tako i nutritivne potrebe.

Na kraju, propagiranje religije kao nečeg pozitivnog u 21. veku, kada je nauka nedvosmisleno objasnila nastanak svemira, galaksija, Sunčevog sistema, a Teorija evolucije razvoj biljnog i životinjskog sveta (uključujući i čoveka), može nas dovesti u ozbiljne zablude i skrenuti s puta otvorenosti ka novim saznanjima na put indoktrinacije verskim dogmama, što celo društvo može odvesti iz 21. u mračni srednji vek.

Autor: Dr Andrija Šrek Specijalista pedijatar – dijetolog Predsednik UO Udruženja „Ateisti Srbije“

%d bloggers like this: